חוזים הסכמי מכר דירות

חוזים הסכמי מכר דירות כללי ככלל, עריכת חוזים היא נושא מורכב שכן הוא אמור לכלול את כל ההסכמות אשר הצדדים מקבלים על עצמם ומשקפות את אומד דעתם. חוזה נועד לשרת את הצדדים בעת משבר ועל כן יש לבנות בו את המנגנונים אשר יגנו על הצדדים במקרה של הפרת החוזה וסעדים שיתבקשו מבית המשפט, אם וככל שיתעורר […]