צוואות ירושות ועזבונות

צוואה הינה מסמך שבאמצעותו יכול אדם לקבוע את רצונו כיצד לנהוג ברכושו ובקניינו לאחר יום פקודתו. מלבד ההוראות בעניין הרכוש יכול….

יפוי כח מתמשך

בשנת 2016 נערכה רפורמה בדיני הכשרות המשפטית והאפוטרופסות והוספו לחוק,  בתיקון מס’ 18, ארבעה כלים משפטיים חדשים, שיש בהם כדי….

הסכם ממון

חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל”ג-1973 מסדיר את היחסים הרכושיים שיחולו בין בני זוג במקרה של גירושין או פטירה. החוק חל על כל הזוגות.