תאונות דרכים

החוק מגדיר מהי תאונת דרכים: 
סעיף 1 לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים קובע כי “תאונת דרכים” היא מאורע אשר בו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות נסיעה. ההגדרה , למעשה, נסיעה ברכב, כניסה ויציאה לרכב, חנייה ועוד. פגיעה שאירעה במהלך טיפול או תיקון דרך שנעשה ברכב ובלבד שטיפול שכזה נעשה בידי המשתמש עצמו  ברכב (ולא בידי איש מקצוע כגון מכונאי) תחשב כתאונת דרכים.
הפסיקה הגדירה אילו נסיבות עלולות להיחשב כתאונת דרכים והן רבות ומגוונות. תאונת דרכים עשויה להיות מוכרת ככזו, גם במקרים בהם הפגיעה בהולך הרגל אינה כתוצאה ממגע ישיר בינו לבין הרכב.
למשל, כאשר אדם סוטה מדרכו בשל רכב מתקרב ונופל כתוצאה מהסטיה מהדרך. לעומת זאת, אם אדם נפגע מרכב החונה כחוק תוך כדי הליכה או ריצה, אירוע זה לא יוכר כתאונת דרכים אלה אם כן הרכב חנה במקום אסור.
מטבע הדברים, האדם הממוצע אינו מכיר את החוק והפסיקה ולכן קריטי להתייעץ עם עורך דין מיומן ומנוסה בתחום זה בסמוך ככל הניתן להתרחשות התאונה, כדי למנוע פגיעה בסיכויי התביעה.

מהו “נזק גוף” על פי החוק?
על פי החוק, “נזק גוף” – הוא מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי גופני, נפשי או שכלי לרבות פגיעה בהתקן הדרוש לתפקוד אחד מאברי הגוף שהיה מחובר לגוף הנפגע בעת אירוע תאונת הדרכים, כמו רגל תותבת משקפיים ועוד.
יוטעם כי בתי המשפט הכירו גם בזכאותו לפיצוי של בן משפחה, אשר היה עד לתאונה קשה וסבל מנזק נפשי משמעותי כתוצאה ממראות קשים.  הפסיקה מגדירה שורה של מבחנים שאם הניזוק שהוא בן משפחה עומד בהם הוא יוכל לקבל פיצוי מחברת הביטוח.

מה נחשב לרכב על פי החוק:
החוק קובע אילו הם  הרכבים  שנחשבים  “רכב  מנועי”  ואשרן פגיעה מהם מזכה בפיצויים: מכוניות פרטיות, מסחריות, אופנועים, אוטובוסים, מוניות, מיניבוסים, משאיות, קטנועים ועוד כלי רכב ממונעים שייעודם העיקרי הוא לתחבורה יבשתית.

מי זכאי לפיצוי על פי החוק?
אדם שנפגע עקב תאונת דרכים, אם היה הנהג, נוסע, או הולך רגל. גם בן משפחה אשר היה עד לתאונה קשה בה היה מעורב בן משפחה קרוב וכתוצאה מכך יצא ניזוק וסבל מנזק נפשי.
להבדיל מדיני הנזיקין המוכרים בהם הניזוק חייב להוכיח את נזקו, בתאונות דרכים האחריות היא מוחלטת ואין צורך להוכיח אשם, קרי מי שנפגע בתאונה ולא משנה אם התאונה אירעה באשמתו, יהיה זכאי לפיצוי. כך גם במקרה בו  התאונה אירעה כתוצאה מנהיגה תחת השפעת סם או בשכרות או כתוצאה ממהירות מופרזת או אי ציות לתמרור. נסיבות כגון אלה  לא תמנענה מהנפגע לקבל פיצוי. הנפגע יקבל פיצוי אך יתכן שבלי כל קשר יועמד לדין בגין גרימת התאונה.

את מי למעשה אתם יכולים לתבוע אם נפגעתם בתאונת דרכים?
מי שנפגע בתאונה, לרבות הולכי רגל, יגיש תביעה נגד  חברת הביטוח שהנפיקה את ביטוח החובה של הרכב ממנו נפגעו, גם אם התאונה אירעה כתוצאה מרשלנות של נהג ברכב אחר אשר שפגע בהם.

מה קורה אם הרכב לא היה מבוטח?
המדינה הקימה קרן ממשלתית בשם “קרנית” אשר תכליתה היא מתן פיצוי לנפגעי גוף שנפגעו מרכב שלא היה מבוטח, וכך גם במקרים של תאונת  “פגע וברח” שבהם אין אפשרות לדעת מי החברה המבטחת.

האם ישנה אפשרות לתביעה נוספת במקרה של תאונת דרכים?
כן. למי שיש  ביטוח תאונות אישיות כגון: ביטוח מנהלים, ביטוח חיים, אובדן כושר עבודה ותאונות אישיות יוכל לתבוע מכוחו.

האם ניתן לקבל תשלומי ביניים בתאונות דרכים?
אם נפגעתם בתאונת דרכים באופן משמעותי ובנוסף לנזקים הפיזיים והנפשיים אתם ניזוקים כלכלית ונגרמו לכם הוצאות משמעותיות שאין לכם יכולת כלכלית לעמוד בהן חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים מאפשר לכם לקבל פיצויי ביניים אשר נקראים “תשלומים תכופים” וזאת על מנת לכסות הוצאות כבדות לכם ולבני משפחותיכם.
החל ממועד הפניה של הנפגע  לחברת הביטוח בדרישה לקבלת תשלום תכוף, חייבת חברת הביטוח להעביר לו את התשלום תוך 60 יום. אם תוך 60 יום חברת הביטוח אינה מגיבה באופן חיובי לדרישה, זכאי הנפגע, לפנות לבית המשפט בבקשה לקבלת תשלום תכוף ורצוי מאד שהדבר ייעשה על ידי עורך דין מיומן ובעל ניסיון.  בית המשפט ייעתר לבקשה לתשלום תכוף רק אם יחשוב כי סיכויי התביעה להתקבל טובים. ברור הוא כי תשלומים שיתקבלו יקוזזו בסופו של דבר מהפיצוי שיפסק.
תשלומים תכופים יוענקו על פי “הוכחת יכולת” הכנסות, הפסדי שכר והוצאות הנפגע.

נפגעת בתאונת דרכים – מה עושים:
תיעוד זירת התאונה –
אם התאונה הייתה קלה יחסית ואתם יכולים לתפקד אזי רשמו את כל הפרטים מהזירה, את פרטי הרכב הפוגע, את פרטי הנהג הפוגע, פרטי חברות מבטחות, פרטי עדים ובעידן בו אנו מחזיקים סמארטפונים לצלם את הזירה, מכוניות, אנשים וכל מה שניתן לתעד ברגעים אלה.
אם הגיע אמבולנס למקום והתבקשתם להתפנות אין לסרב להתפנות אולם יש לוודא שהפרמדיקים ממלאים את הטפסים כראוי ומתארים את המצב כפי שהוא כולל איבוד הכרה ולו לרגעים אם היה כזה וזאת בטרם תחתמו על הטפסים אם בכלל אתם במצב שמאפשר לכם לעשות כן.
טיפול רפואי ותיעוד
הנפגע בתאונת דרכים יפנה קודם כל לקבלת טיפול רפואי על ידי פניה לחדר מיון או קופת החולים ואין לדחות זאת, גם אם נזקק לטיפול ראשוני במקום התאונה. יש לשים לב כי בתאונות דרכים לעיתים הבעיות הרפואיות מתגלות מספר ימים לאחר התאונה כך שאם נחבלתם ואתה מרגישים סביר אין בכך כדי לחשוב שלא נפגעתם באופן חמור יותר, אשר על כן יש לראות רופא ללא דיחוי. כמו בכל פגיעת גוף יש לדאוג לתיעוד מקסימלי של פרטי הטיפול ומהלכו (כולל בדיקות, צילומי רנטגן וכד’) הואיל ויהיה בכך כדי לסייע בהמשך להבין את האירוע וכן לקבלת פיצויים. יש להקפיד גם על תיעוד של ההוצאות שלכם בקשר לתאונה.

גובה הפיצוי
כולנו מכירים את תופעת מספרי הסיפורים: “אני קיבלתי כך והוא קיבל כך”. אז למען הסדר הטוב גובה הפיצוי בתאונות דרכים מחושב על פי פרמטרים שונים בהם, דרגות נכות שנקבעות על ידי המומחים המתמנים על ידי בית המשפט, גיל הנפגע, רמת השתכרותו בעבר ובעתיד כתוצאה מהתאונה, מינו, הפסדי שכר לעבר ולעתיד, הוצאות רפואיות ואחרות, הוצאות לצד ג’ לעבר ולעתיד הפסדי פנסיה כאב וסבל ועוד.
פניה למשטרת התנועה –  יש לפנות לתחנת  המשטרה הקרובה למקום  מגוריכם  כדי  לדווח ולמסור עדות מפורטת על התאונה.
פניה לחברת הביטוח – יש לפנות אל חברת הביטוח ולדווח על התאונה.
מסירת מידע/פרטים למתעניינים בשלומכם – אם יש לכם עורך דין הפנו את המתעניינים בשלומכם אליו כדי שהוא  ידבר עמם. יש בכך כדי למזער טעויות ולמנוע מסירת מידע לבעלי אינטרס שיעשו הכל על מנת לשלול מהנפגע פיצוי, כדוגמת חוקרים פרטיים מטעם חברות ביטוח.

פניה לעורך דין
לאחר שביצעתם מהלכים אלה יש לפנות לעורך דין שידריך אתכם כיצד להתקדם וזאת אף בטרם תפנו למשטרה למתן עדות ובטרם תמסרו הודעה לחברת הביטוח.
מומלץ לפנות לעו”ד גם על מנת שייבחן את מצבכם ואת סיכויי התביעה ובמידת הצורך יפנה אתכם לרופאים מומחים לקבלת חוות דעת לצורך תמיכה בתביעה וילווה אתכם לכל אורך התהליך עד לקבלת הפיצוי הנאות.
בעת פניה למשרדנו אנו נעניק לכם את מירב ההדרכה והשירותים המשפטיים והאחרים כמו פניה לקבלת חוות דעת של מומחים שונים, ונעמוד לרשותכם בכל שאלה או פניה.
נשמח להעמיד לרשותכם את ניסיוננו המקצועי, נלווה אתכם אישית לאורך כל ההליך נשתף אתכם בכל המהלכים ונבנה יחד אסטרטגיות פעולה להצלחת הטיפול בתיק.

יש לשים לב כי האמור במידע זה אין בו כדי לתת יעוץ משפטי והוא נועד לתת מידע בסיסי והכוונה עד להגעה לקבלת ייעוץ מסודר במשרדנו.

קישורים לחקיקה עיקרית רלוונטית:
חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל”ה-1975
חוק זכויות החולה, התשנ”ו-1996
חוק ההתיישנות, התשי”ח-1958
תקנות סדר הדין האזרחי התשע”א-2018
חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ”ה-1995
תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגות נכות לנפגעי עבודה), תשנ”ז-1956
חוק העונשין, התשל”ז-1977
חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ”ד-1994

חייגו 02-579-2579
או מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם:

תאונות דרכים

החוק מגדיר מהי תאונת דרכים: 
סעיף 1 לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים קובע כי “תאונת דרכים” היא מאורע אשר בו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות נסיעה. ההגדרה , למעשה, נסיעה ברכב, כניסה ויציאה לרכב, חנייה ועוד. פגיעה שאירעה במהלך טיפול או תיקון דרך שנעשה ברכב ובלבד שטיפול שכזה נעשה בידי המשתמש עצמו  ברכב (ולא בידי איש מקצוע כגון מכונאי) תחשב כתאונת דרכים.
הפסיקה הגדירה אילו נסיבות עלולות להיחשב כתאונת דרכים והן רבות ומגוונות. תאונת דרכים עשויה להיות מוכרת ככזו, גם במקרים בהם הפגיעה בהולך הרגל אינה כתוצאה ממגע ישיר בינו לבין הרכב.
למשל, כאשר אדם סוטה מדרכו בשל רכב מתקרב ונופל כתוצאה מהסטיה מהדרך. לעומת זאת, אם אדם נפגע מרכב החונה כחוק תוך כדי הליכה או ריצה, אירוע זה לא יוכר כתאונת דרכים אלה אם כן הרכב חנה במקום אסור.
מטבע הדברים, האדם הממוצע אינו מכיר את החוק והפסיקה ולכן קריטי להתייעץ עם עורך דין מיומן ומנוסה בתחום זה בסמוך ככל הניתן להתרחשות התאונה, כדי למנוע פגיעה בסיכויי התביעה.

מהו “נזק גוף” על פי החוק?
על פי החוק, “נזק גוף” – הוא מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי גופני, נפשי או שכלי לרבות פגיעה בהתקן הדרוש לתפקוד אחד מאברי הגוף שהיה מחובר לגוף הנפגע בעת אירוע תאונת הדרכים, כמו רגל תותבת משקפיים ועוד.
יוטעם כי בתי המשפט הכירו גם בזכאותו לפיצוי של בן משפחה, אשר היה עד לתאונה קשה וסבל מנזק נפשי משמעותי כתוצאה ממראות קשים.  הפסיקה מגדירה שורה של מבחנים שאם הניזוק שהוא בן משפחה עומד בהם הוא יוכל לקבל פיצוי מחברת הביטוח.

מה נחשב לרכב על פי החוק:
החוק קובע אילו הם  הרכבים  שנחשבים  “רכב  מנועי”  ואשרן פגיעה מהם מזכה בפיצויים: מכוניות פרטיות, מסחריות, אופנועים, אוטובוסים, מוניות, מיניבוסים, משאיות, קטנועים ועוד כלי רכב ממונעים שייעודם העיקרי הוא לתחבורה יבשתית.

מי זכאי לפיצוי על פי החוק?
אדם שנפגע עקב תאונת דרכים, אם היה הנהג, נוסע, או הולך רגל. גם בן משפחה אשר היה עד לתאונה קשה בה היה מעורב בן משפחה קרוב וכתוצאה מכך יצא ניזוק וסבל מנזק נפשי.
להבדיל מדיני הנזיקין המוכרים בהם הניזוק חייב להוכיח את נזקו, בתאונות דרכים האחריות היא מוחלטת ואין צורך להוכיח אשם, קרי מי שנפגע בתאונה ולא משנה אם התאונה אירעה באשמתו, יהיה זכאי לפיצוי. כך גם במקרה בו  התאונה אירעה כתוצאה מנהיגה תחת השפעת סם או בשכרות או כתוצאה ממהירות מופרזת או אי ציות לתמרור. נסיבות כגון אלה  לא תמנענה מהנפגע לקבל פיצוי. הנפגע יקבל פיצוי אך יתכן שבלי כל קשר יועמד לדין בגין גרימת התאונה.

את מי למעשה אתם יכולים לתבוע אם נפגעתם בתאונת דרכים?
מי שנפגע בתאונה, לרבות הולכי רגל, יגיש תביעה נגד  חברת הביטוח שהנפיקה את ביטוח החובה של הרכב ממנו נפגעו, גם אם התאונה אירעה כתוצאה מרשלנות של נהג ברכב אחר אשר שפגע בהם.

מה קורה אם הרכב לא היה מבוטח?
המדינה הקימה קרן ממשלתית בשם “קרנית” אשר תכליתה היא מתן פיצוי לנפגעי גוף שנפגעו מרכב שלא היה מבוטח, וכך גם במקרים של תאונת  “פגע וברח” שבהם אין אפשרות לדעת מי החברה המבטחת.

האם ישנה אפשרות לתביעה נוספת במקרה של תאונת דרכים?
כן. למי שיש  ביטוח תאונות אישיות כגון: ביטוח מנהלים, ביטוח חיים, אובדן כושר עבודה ותאונות אישיות יוכל לתבוע מכוחו.

האם ניתן לקבל תשלומי ביניים בתאונות דרכים?
אם נפגעתם בתאונת דרכים באופן משמעותי ובנוסף לנזקים הפיזיים והנפשיים אתם ניזוקים כלכלית ונגרמו לכם הוצאות משמעותיות שאין לכם יכולת כלכלית לעמוד בהן חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים מאפשר לכם לקבל פיצויי ביניים אשר נקראים “תשלומים תכופים” וזאת על מנת לכסות הוצאות כבדות לכם ולבני משפחותיכם.
החל ממועד הפניה של הנפגע  לחברת הביטוח בדרישה לקבלת תשלום תכוף, חייבת חברת הביטוח להעביר לו את התשלום תוך 60 יום. אם תוך 60 יום חברת הביטוח אינה מגיבה באופן חיובי לדרישה, זכאי הנפגע, לפנות לבית המשפט בבקשה לקבלת תשלום תכוף ורצוי מאד שהדבר ייעשה על ידי עורך דין מיומן ובעל ניסיון.  בית המשפט ייעתר לבקשה לתשלום תכוף רק אם יחשוב כי סיכויי התביעה להתקבל טובים. ברור הוא כי תשלומים שיתקבלו יקוזזו בסופו של דבר מהפיצוי שיפסק.
תשלומים תכופים יוענקו על פי “הוכחת יכולת” הכנסות, הפסדי שכר והוצאות הנפגע.

נפגעת בתאונת דרכים – מה עושים:
תיעוד זירת התאונה –
אם התאונה הייתה קלה יחסית ואתם יכולים לתפקד אזי רשמו את כל הפרטים מהזירה, את פרטי הרכב הפוגע, את פרטי הנהג הפוגע, פרטי חברות מבטחות, פרטי עדים ובעידן בו אנו מחזיקים סמארטפונים לצלם את הזירה, מכוניות, אנשים וכל מה שניתן לתעד ברגעים אלה.
אם הגיע אמבולנס למקום והתבקשתם להתפנות אין לסרב להתפנות אולם יש לוודא שהפרמדיקים ממלאים את הטפסים כראוי ומתארים את המצב כפי שהוא כולל איבוד הכרה ולו לרגעים אם היה כזה וזאת בטרם תחתמו על הטפסים אם בכלל אתם במצב שמאפשר לכם לעשות כן.
טיפול רפואי ותיעוד
הנפגע בתאונת דרכים יפנה קודם כל לקבלת טיפול רפואי על ידי פניה לחדר מיון או קופת החולים ואין לדחות זאת, גם אם נזקק לטיפול ראשוני במקום התאונה. יש לשים לב כי בתאונות דרכים לעיתים הבעיות הרפואיות מתגלות מספר ימים לאחר התאונה כך שאם נחבלתם ואתה מרגישים סביר אין בכך כדי לחשוב שלא נפגעתם באופן חמור יותר, אשר על כן יש לראות רופא ללא דיחוי. כמו בכל פגיעת גוף יש לדאוג לתיעוד מקסימלי של פרטי הטיפול ומהלכו (כולל בדיקות, צילומי רנטגן וכד’) הואיל ויהיה בכך כדי לסייע בהמשך להבין את האירוע וכן לקבלת פיצויים. יש להקפיד גם על תיעוד של ההוצאות שלכם בקשר לתאונה.

גובה הפיצוי
כולנו מכירים את תופעת מספרי הסיפורים: “אני קיבלתי כך והוא קיבל כך”. אז למען הסדר הטוב גובה הפיצוי בתאונות דרכים מחושב על פי פרמטרים שונים בהם, דרגות נכות שנקבעות על ידי המומחים המתמנים על ידי בית המשפט, גיל הנפגע, רמת השתכרותו בעבר ובעתיד כתוצאה מהתאונה, מינו, הפסדי שכר לעבר ולעתיד, הוצאות רפואיות ואחרות, הוצאות לצד ג’ לעבר ולעתיד הפסדי פנסיה כאב וסבל ועוד.
פניה למשטרת התנועה –  יש לפנות לתחנת  המשטרה הקרובה למקום  מגוריכם  כדי  לדווח ולמסור עדות מפורטת על התאונה.
פניה לחברת הביטוח – יש לפנות אל חברת הביטוח ולדווח על התאונה.
מסירת מידע/פרטים למתעניינים בשלומכם – אם יש לכם עורך דין הפנו את המתעניינים בשלומכם אליו כדי שהוא  ידבר עמם. יש בכך כדי למזער טעויות ולמנוע מסירת מידע לבעלי אינטרס שיעשו הכל על מנת לשלול מהנפגע פיצוי, כדוגמת חוקרים פרטיים מטעם חברות ביטוח.

פניה לעורך דין
לאחר שביצעתם מהלכים אלה יש לפנות לעורך דין שידריך אתכם כיצד להתקדם וזאת אף בטרם תפנו למשטרה למתן עדות ובטרם תמסרו הודעה לחברת הביטוח.
מומלץ לפנות לעו”ד גם על מנת שייבחן את מצבכם ואת סיכויי התביעה ובמידת הצורך יפנה אתכם לרופאים מומחים לקבלת חוות דעת לצורך תמיכה בתביעה וילווה אתכם לכל אורך התהליך עד לקבלת הפיצוי הנאות.
בעת פניה למשרדנו אנו נעניק לכם את מירב ההדרכה והשירותים המשפטיים והאחרים כמו פניה לקבלת חוות דעת של מומחים שונים, ונעמוד לרשותכם בכל שאלה או פניה.
נשמח להעמיד לרשותכם את ניסיוננו המקצועי, נלווה אתכם אישית לאורך כל ההליך נשתף אתכם בכל המהלכים ונבנה יחד אסטרטגיות פעולה להצלחת הטיפול בתיק.

יש לשים לב כי האמור במידע זה אין בו כדי לתת יעוץ משפטי והוא נועד לתת מידע בסיסי והכוונה עד להגעה לקבלת ייעוץ מסודר במשרדנו.

קישורים לחקיקה עיקרית רלוונטית:
חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל”ה-1975
חוק זכויות החולה, התשנ”ו-1996
חוק ההתיישנות, התשי”ח-1958
תקנות סדר הדין האזרחי התשע”א-2018
חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ”ה-1995
תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגות נכות לנפגעי עבודה), תשנ”ז-1956
חוק העונשין, התשל”ז-1977
חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ”ד-1994