תאונות במקומות ציבוריים

מהותה העיקרית של רשות ציבורית היא מתן שירותים מוניציפליים הן לאזרחיה והן למבקרים בתחומה. במסגרת תפקידיה אחראית הרשות על פיתוח העיר, סלילת כבישים, ריצוף מדרכות, קביעת מעברי חציה, שילוט ותמרור והגדרת מקומות חניה בסטנדרטים מתחייבים. אשר על כן חלה על הרשות  חובת זהירות בפעולותיה. כאשר רשות שלטונית אינה מבצעת את המוטל עליה באופן ראוי והיא מתרשלת בעבודתה היא חשופה לתביעות נזיקיות על ידי אלו שנפגעו כתוצאה מרשלנותה.

מתי זכאי הנפגע לפיצוי בגין נזקי הגוף שאירעו לו כתוצאה מהתאונה?
במקרה של תאונה בשטח המוניציפלי, על הנפגע להוכיח כי אכן מוטלת על כתפי הרשות או הגוף שבעטיו נגרמה הפגיעה אחריות וכי היא פעלה ברשלנות או נמנעה מפעולה שהיתה מחויבת לבצעה באופן אשר גרם לנזקו. בנוסף,  יש להוכיח כי קיים קשר סיבתי בין הרשלנות לנזק שנגרם. במקרה בו מופרת הוראת  חיקוק יש להוכיח את ההפרה.
תביעת נזיקין בגין תאונה במקומות ציבוריים כמוה ככל תביעת נזיקין אחרת והיא מחייבת:
טיפול רפואי ותיעוד –  ראשית לכל יש לפנות  לקבלת טיפול רפואי על מנת לטפל בעצמכם  ולמזער  נזקים,  וזאת  על ידי פניה לחדר מיון או לקופת החולים, כאשר לעתים  יתכן ותזדקקו  לטיפול ראשוני במקום  ולאחר מכן תיאלצו לפנות למוסד  רפואי.  כמו בכל פגיעת גוף יש לדאוג  לתיעוד מקסימלי של פרטי הטיפול ומהלכו  (כולל בדיקות, צילומי רנטגן וכד’) הואיל ויהיה בכך כדי לסייע בהמשך להבין את  האירוע וכן לקבלת פיצויים. יש להקפיד גם על תיעוד של ההוצאות שלכם  בקשר לתאונה. יש לתעד את ההתרחשות  גם בזמן הפגיעה –  תאריך זמנים, עדים אפשריים תמונות וכד’.
מסירת מידע/פרטים למתעניינים בשלומכם – אם יש לכם עורך דין, הפנו את המתעניינים בשלומכם אליו כדי שהוא ידבר עמם. יש בכך כדי למזער טעויות ולמנוע מסירת מידע לבעלי אינטרס, שיעשו הכל על מנת לשלול מהנפגע פיצוי, כדוגמת חוקרים פרטיים מטעם חברות ביטוח.
פניה לעורך דין – וכמו בכל נזק גוף מומלץ לפנות לעו”ד על מנת שיבחן את סיכויי התביעה ואת הנזק שנגרם עקב התאונה, ובמידת הצורך אף יפנה אתכם לרופאים מומחים לקבלת חוות דעת לצורך תמיכה בתביעה. עורך הדין ילווה אתכם לכל אורך התהליך עד לסיומו.
בעת פניה למשרדנו אנו נעניק לכם את מירב ההדרכה והשירותים המשפטיים והאחרים, כמו פניה לקבלת חוות דעת של מומחים שונים, ונעמוד לרשותכם בכל שאלה או פניה.
נשמח להעמיד לרשותכם את ניסיוננו המקצועי, נלווה אתכם אישית לאורך כל ההליך, נשתף אתכם בכל המהלכים ונבנה יחד אסטרטגיות פעולה להצלחת הטיפול בתיק.
יש לשים לב כי האמור במידע זה אין בו כדי לתת יעוץ משפטי והוא נועד לתת מידע בסיסי והכוונה עד להגעה לקבלת ייעוץ מסודר במשרדנו.

קישורים לחקיקה עיקרית רלוונטית:
פקודת הנזיקין (נוסח חדש), התשכ”ח-1968
חוק זכויות החולה, התשנ”ו-1996
חוק ההתיישנות, התשי”ח-1958
תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ”ד-1984
חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ”ה-1995
תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגות נכות לנפגעי עבודה) תשנ”ז-1956
חוק למניעת מפגעים, התשכ”א-1961
חוק העונשין התשל”ז- 1977
חוקי עזר של משרד הפנים

חייגו 02-579-2579
או מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם:

תאונות במקומות ציבוריים

מהותה העיקרית של רשות ציבורית היא מתן שירותים מוניציפליים הן לאזרחיה והן למבקרים בתחומה. במסגרת תפקידיה אחראית הרשות על פיתוח העיר, סלילת כבישים, ריצוף מדרכות, קביעת מעברי חציה, שילוט ותמרור והגדרת מקומות חניה בסטנדרטים מתחייבים. אשר על כן חלה על הרשות  חובת זהירות בפעולותיה. כאשר רשות שלטונית אינה מבצעת את המוטל עליה באופן ראוי והיא מתרשלת בעבודתה היא חשופה לתביעות נזיקיות על ידי אלו שנפגעו כתוצאה מרשלנותה.

מתי זכאי הנפגע לפיצוי בגין נזקי הגוף שאירעו לו כתוצאה מהתאונה?
במקרה של תאונה בשטח המוניציפלי, על הנפגע להוכיח כי אכן מוטלת על כתפי הרשות או הגוף שבעטיו נגרמה הפגיעה אחריות וכי היא פעלה ברשלנות או נמנעה מפעולה שהיתה מחויבת לבצעה באופן אשר גרם לנזקו. בנוסף,  יש להוכיח כי קיים קשר סיבתי בין הרשלנות לנזק שנגרם. במקרה בו מופרת הוראת  חיקוק יש להוכיח את ההפרה.
תביעת נזיקין בגין תאונה במקומות ציבוריים כמוה ככל תביעת נזיקין אחרת והיא מחייבת:
טיפול רפואי ותיעוד –  ראשית לכל יש לפנות  לקבלת טיפול רפואי על מנת לטפל בעצמכם  ולמזער  נזקים,  וזאת  על ידי פניה לחדר מיון או לקופת החולים, כאשר לעתים  יתכן ותזדקקו  לטיפול ראשוני במקום  ולאחר מכן תיאלצו לפנות למוסד  רפואי.  כמו בכל פגיעת גוף יש לדאוג  לתיעוד מקסימלי של פרטי הטיפול ומהלכו  (כולל בדיקות, צילומי רנטגן וכד’) הואיל ויהיה בכך כדי לסייע בהמשך להבין את  האירוע וכן לקבלת פיצויים. יש להקפיד גם על תיעוד של ההוצאות שלכם  בקשר לתאונה. יש לתעד את ההתרחשות  גם בזמן הפגיעה –  תאריך זמנים, עדים אפשריים תמונות וכד’.
מסירת מידע/פרטים למתעניינים בשלומכם – אם יש לכם עורך דין, הפנו את המתעניינים בשלומכם אליו כדי שהוא ידבר עמם. יש בכך כדי למזער טעויות ולמנוע מסירת מידע לבעלי אינטרס, שיעשו הכל על מנת לשלול מהנפגע פיצוי, כדוגמת חוקרים פרטיים מטעם חברות ביטוח.
פניה לעורך דין – וכמו בכל נזק גוף מומלץ לפנות לעו”ד על מנת שיבחן את סיכויי התביעה ואת הנזק שנגרם עקב התאונה, ובמידת הצורך אף יפנה אתכם לרופאים מומחים לקבלת חוות דעת לצורך תמיכה בתביעה. עורך הדין ילווה אתכם לכל אורך התהליך עד לסיומו.
בעת פניה למשרדנו אנו נעניק לכם את מירב ההדרכה והשירותים המשפטיים והאחרים, כמו פניה לקבלת חוות דעת של מומחים שונים, ונעמוד לרשותכם בכל שאלה או פניה.
נשמח להעמיד לרשותכם את ניסיוננו המקצועי, נלווה אתכם אישית לאורך כל ההליך, נשתף אתכם בכל המהלכים ונבנה יחד אסטרטגיות פעולה להצלחת הטיפול בתיק.
יש לשים לב כי האמור במידע זה אין בו כדי לתת יעוץ משפטי והוא נועד לתת מידע בסיסי והכוונה עד להגעה לקבלת ייעוץ מסודר במשרדנו.

קישורים לחקיקה עיקרית רלוונטית:
פקודת הנזיקין (נוסח חדש), התשכ”ח-1968
חוק זכויות החולה, התשנ”ו-1996
חוק ההתיישנות, התשי”ח-1958
תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ”ד-1984
חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ”ה-1995
תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגות נכות לנפגעי עבודה) תשנ”ז-1956
חוק למניעת מפגעים, התשכ”א-1961
חוק העונשין התשל”ז- 1977
חוקי עזר של משרד הפנים