תאונות בבתי ספר

ילדים מטבעם חשופים למפגעים במסגרות החינוך השונות בשעה שההורים בטוחים שמוסדות אלה ישמרו ויגנו עליהם מפני פגיעות ותאונות.  יובהר כי המפגעים הם לאו דוקא בתוך בתי הספר אלא הם מצויים גם מחוצה להם.
במקרה וילדכם נפצע במסגרת בית הספר, גן הילדים או בזמן משחק מחוץ לשעות הפעילות של המוסד החינוכי, ונגרם לו נזק בעקבות פציעתו, עומדות בפניכם אופציות שונות ומגוונות לתבוע פיצוי עבור הנזקים שנגרמו לו.

ילדכם נפגע – מה עושים?
במקרים בהם הפגיעה נגרמה עקב רשלנות של גורם מתוך המוסד החינוכי, כגון מורים או הנהלת בית הספר, אשר אחראים באופן ישיר על שלומם של ילדיכם בתוך מתחם בית הספר ו/או עירייה ו/או משרד החינוך אשר להם אחריות עקיפה ניתן להגיש נגדם תביעת פיצויים בגין רשלנות וזאת ללא כל קשר ובנוסף להגשת תביעות מכוח פוליסת ביטוח תאונות אישיות, אשר בה מבוטחים הילדים ממילא.

כיצד מפעילים פוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמיד?
פניה בתביעה לחברת הביטוח מכוח פוליסת ביטוח תאונות אישיות היא פשוטה לנוכח העובדה כי התובע נדרש לעמוד בקריטריונים היבשים של הפוליסה בכדי לזכות בפיצוי אשר יינתן על פי תנאי הפוליסה.  נציין כי פוליסה זו משולמת על ידי ההורים בכל שנה, עובדה שאין הם  בהכרח מודעים  לה.

הכיסוי של הפוליסה:
הפוליסה אשר מופעלת במוסדות החינוך מכסה את התלמידים בכל שעות היממה, ולא רק במהלך שעות הלימודים. פוליסה זאת גם מאפשרת כיסוי בפעילויות מחוץ למוסד החינוכי, ובכלל זה חוגים, טיולים עם המשפחה, משחקים עם חברים ועוד.
הפוליסה מעניקה פיצוי במקרים של מוות או נכות צמיתה העולה על 5%, ובמקרה של נכות זמנית וזאת החל מהיום השישי בו התלמיד הנפגע מרותק למיטתו, ובתנאי שמדובר בתקופה העולה על 21 ימים רצופים לפחות.
תקופת הנכות הזמנית המקסימלית המכוסה בפוליסת הביטוח היא של שלושה חודשים בחישוב מצטבר. לעניין זה, יש חשיבות גם לימי האשפוז של התלמיד, כך שעבור אותם ימים בהם היה הילד מאושפז ישנה תוספת לפיצוי עבור תקופת הנכות הזמנית.

האם פוליסת הביטוח מחזירה הוצאות רפואיות ?
פוליסה זו מעניקה החזר הוצאות רפואיות אשר אינן מכוסות על ידי חוק הבריאות הממלכתי, לרבות הוצאות בגין אמצעי עזר רפואיים, אך היא אינה מכסה:
•   הוצאות רפואיות אשר שולמו או עומדות להיות משולמות ממקור אחר.
•   הוצאות בגין טיפולי שיניים לנוכח העובדה כי קיים הסדר פיצוי מיוחד בפוליסה זו לפגיעה בשיניים.
•   הוצאות בגין ייעוץ רפואי לקביעת אחוזי נכות.

האם יש מקרים שאותם הפוליסה אינה מכסה?
ישנם מספר חריגים לכיסוי הבטוחי המוענק על ידי פוליסת ביטוח ילדים. כלומר, אם נזקו של התלמיד נגרם בעקבות אחד מהמקרים המפורטים מטה לא ישולם פיצוי על פי פוליסה זו ועל ההורים לתבוע את הגורם הרלוונטי:
•   פעילות צבאית סדירה;
•   תאונת דרכים בארץ או בחו”ל;
•   מחלה שאינה נובעת מתאונה;
•   רשלנות רפואית או נזק שנגרם בעקבות טיפול רפואי;
•   מלחמה, פעולת איבה וכד’;
•   תאונת עבודה המזכה בפיצוי במסגרת המוסד לביטוח לאומי;

האם פוליסת ביטוח תלמידים מכסה גם את הורים? 
בפוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים קיים גם כיסוי ביטוחי עבור הורים אשר נפגעו במסגרת השתתפות בפעילות המוסד החינוכי שבו לומדים ילדיהם המבוטחים לרבות ליווי בטיולים, השתתפות בפעילויות חינוכיות מחוץ ובתוך שטח בית הספר ועוד.

מועד התיישנות: 
מועד ההתיישנות של תביעה על פי פוליסת ביטוח תאונות אישיות הוא 3 שנים לאחר הגיעו של התלמיד הנפגע לגיל 18.

מהי הפרוצדורה להגשת תביעה על פי הפוליסה?  
•   מילוי טופס הודעה על תאונה על ידי ההורים והמוסד החינוכי.
•   צירוף כל המסמכים הרפואיים התומכים.
•   צירוף ראיות נוספות ובכלל זה שמות עדים ונוכחים בעת התרחשות האירוע, תמונות ועוד.
•   צירוף כתב ויתור סודיות לנפגע.
•   צירוף קבלות וחשבוניות מקוריות.

האם צריך עורך דין לטיפול בהגשת תביעה מכוח פוליסת ביטוח? 
בדרך כלל התשובה לשאלה חיובית וזאת לאור העובדה שחברות הביטוח מערימות לפעמים קשיים בירוקרטיים. חשוב לתכנן את הדרך בה יש לפעול כדי למקסם את קבלת הזכויות ואפשרויות הפיצוי ולכן תכנון מוקדם וטיפול מקצועי על ידי עורך דין ימנעו או ימזערו בעיות עתידיות.

האם מלבד תביעה מכוח פוליסת ביטוח תאונות אישיות ניתן לתבוע גורמים נוספים? 
ניתן להגיש תביעה נגד הרשלן או גורם הנזק, אשר היא תביעת רשלנות לכל דבר והיא דורשת הוכחת אחריות ונזק והקשר הסיבתי ביניהם. בית במשפט יקבע את סבירות ההתנהגות של הנתבע על סמך פרמטרים כמו גיל הילדים, תנאי השטח, סוג ואופי הפעילות, סיכוני הפעילות וכו’.
תביעת נזיקין בגין תאונת תלמידים כמוה ככל תביעת נזיקין אחרת המחייבת:
טיפול רפואי ותיעוד – קודם כל יש להפנות את ילדכם לטיפול רפואי על מנת למזער נזקים וזה ייעשה על ידי פניה לחדר מיון או קופת החולים. ייתכן והנפגע יזדקק לטיפול ראשוני במקום ולאחר מכן יש להביאו למוסד רפואי. כמו בכל פגיעת גוף יש לדאוג לתיעוד מקסימלי של ההתרחשויות , כדי להקל על ניהול תביעה ככל שתוגש. התיעוד הנדרש מתייחס גם לכל הטיפולים הרפואיים שניתנים לנפגע.
מסירת מידע/פרטים למתעניינים בשלומכם – אם יש לכם עורך דין הפנו את המתעניינים בשלומכם אליו כדי שהוא  ידבר עמם. יש בכך כדי למזער טעויות ולמנוע מסירת מידע לבעלי אינטרס שיעשו הכל על מנת לשלול מהנפגע פיצוי, כדוגמת חוקרים פרטיים מטעם חברות ביטוח.

פניה לעורך דין
כמו בכל מקרה בו נגרם נזק גוף מומלץ לפנות לעו”ד מנוסה ומיומן על מנת שיבחן את סיכויי התביעה ואת שיעור הנזק שנגרם עקב התאונה ואף נפנה את הנפגע למומחים על מנת שיתנו חוות דעת לצורך תמיכה בתביעה. כל פניה בעניין לטיפול משרדנו תזכה את הפונה בליווי מקצועי ובהדרכה לכל אורך הדרך עד לסיום התהליך וקבלת פיצוי הולם.
בשלב שבו התגבש הנזק והסתיימו הטיפולים, משרדנו ידאג לפנות אל חברת הביטוח, יגיש תביעה מסודרת וירכז את כל החומר הרלוונטי הנדרש לכתב התביעה.
נשמח להעמיד לרשותכם את ניסיוננו המקצועי, נלווה אתכם אישית לאורך כל ההליך נשתף אתכם בכל המהלכים ונבנה יחד אסטרטגיות פעולה להצלחת הטיפול בתיק.
יש לשים לב כי האמור במידע זה אין בו כדי לתת ייעוץ משפטי והוא נועד לתת מידע בסיסי והכוונה עד להגעה לקבלת ייעוץ מסודר במשרדנו.

קישורים לחקיקה עיקרית רלוונטית:
פקודת הנזיקין (נוסח חדש), התשכ”ח-1968
חוק זכויות החולה, התשנ”ו-1996
חוק ההתיישנות, התשי”ח-1958
תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ”ד-1984
חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ”ה-1995
תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגות נכות לנפגעי עבודה) תשנ”ז-1956
חוק למניעת מפגעים, התשכ”א-1961
חוק העונשין התשל”ז- 1977
חוקי עזר של משרד הפנים

חייגו 02-579-2579
או מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם:

תאונות
בבתי
ספר

ילדים מטבעם חשופים למפגעים במסגרות החינוך השונות בשעה שההורים בטוחים שמוסדות אלה ישמרו ויגנו עליהם מפני פגיעות ותאונות.  יובהר כי המפגעים הם לאו דוקא בתוך בתי הספר אלא הם מצויים גם מחוצה להם.
במקרה וילדכם נפצע במסגרת בית הספר, גן הילדים או בזמן משחק מחוץ לשעות הפעילות של המוסד החינוכי, ונגרם לו נזק בעקבות פציעתו, עומדות בפניכם אופציות שונות ומגוונות לתבוע פיצוי עבור הנזקים שנגרמו לו.

ילדכם נפגע – מה עושים?
במקרים בהם הפגיעה נגרמה עקב רשלנות של גורם מתוך המוסד החינוכי, כגון מורים או הנהלת בית הספר, אשר אחראים באופן ישיר על שלומם של ילדיכם בתוך מתחם בית הספר ו/או עירייה ו/או משרד החינוך אשר להם אחריות עקיפה ניתן להגיש נגדם תביעת פיצויים בגין רשלנות וזאת ללא כל קשר ובנוסף להגשת תביעות מכוח פוליסת ביטוח תאונות אישיות, אשר בה מבוטחים הילדים ממילא.

כיצד מפעילים פוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמיד?
פניה בתביעה לחברת הביטוח מכוח פוליסת ביטוח תאונות אישיות היא פשוטה לנוכח העובדה כי התובע נדרש לעמוד בקריטריונים היבשים של הפוליסה בכדי לזכות בפיצוי אשר יינתן על פי תנאי הפוליסה.  נציין כי פוליסה זו משולמת על ידי ההורים בכל שנה, עובדה שאין הם  בהכרח מודעים  לה.

הכיסוי של הפוליסה:
הפוליסה אשר מופעלת במוסדות החינוך מכסה את התלמידים בכל שעות היממה, ולא רק במהלך שעות הלימודים. פוליסה זאת גם מאפשרת כיסוי בפעילויות מחוץ למוסד החינוכי, ובכלל זה חוגים, טיולים עם המשפחה, משחקים עם חברים ועוד.
הפוליסה מעניקה פיצוי במקרים של מוות או נכות צמיתה העולה על 5%, ובמקרה של נכות זמנית וזאת החל מהיום השישי בו התלמיד הנפגע מרותק למיטתו, ובתנאי שמדובר בתקופה העולה על 21 ימים רצופים לפחות.
תקופת הנכות הזמנית המקסימלית המכוסה בפוליסת הביטוח היא של שלושה חודשים בחישוב מצטבר. לעניין זה, יש חשיבות גם לימי האשפוז של התלמיד, כך שעבור אותם ימים בהם היה הילד מאושפז ישנה תוספת לפיצוי עבור תקופת הנכות הזמנית.

האם פוליסת הביטוח מחזירה הוצאות רפואיות ?
פוליסה זו מעניקה החזר הוצאות רפואיות אשר אינן מכוסות על ידי חוק הבריאות הממלכתי, לרבות הוצאות בגין אמצעי עזר רפואיים, אך היא אינה מכסה:
•   הוצאות רפואיות אשר שולמו או עומדות להיות משולמות ממקור אחר.
•   הוצאות בגין טיפולי שיניים לנוכח העובדה כי קיים הסדר פיצוי מיוחד בפוליסה זו לפגיעה בשיניים.
•   הוצאות בגין ייעוץ רפואי לקביעת אחוזי נכות.

האם יש מקרים שאותם הפוליסה אינה מכסה?
ישנם מספר חריגים לכיסוי הבטוחי המוענק על ידי פוליסת ביטוח ילדים. כלומר, אם נזקו של התלמיד נגרם בעקבות אחד מהמקרים המפורטים מטה לא ישולם פיצוי על פי פוליסה זו ועל ההורים לתבוע את הגורם הרלוונטי:
•   פעילות צבאית סדירה;
•   תאונת דרכים בארץ או בחו”ל;
•   מחלה שאינה נובעת מתאונה;
•   רשלנות רפואית או נזק שנגרם בעקבות טיפול רפואי;
•   מלחמה, פעולת איבה וכד’;
•   תאונת עבודה המזכה בפיצוי במסגרת המוסד לביטוח לאומי;

האם פוליסת ביטוח תלמידים מכסה גם את הורים? 
בפוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים קיים גם כיסוי ביטוחי עבור הורים אשר נפגעו במסגרת השתתפות בפעילות המוסד החינוכי שבו לומדים ילדיהם המבוטחים לרבות ליווי בטיולים, השתתפות בפעילויות חינוכיות מחוץ ובתוך שטח בית הספר ועוד.

מועד התיישנות: 
מועד ההתיישנות של תביעה על פי פוליסת ביטוח תאונות אישיות הוא 3 שנים לאחר הגיעו של התלמיד הנפגע לגיל 18.

מהי הפרוצדורה להגשת תביעה על פי הפוליסה?  
•   מילוי טופס הודעה על תאונה על ידי ההורים והמוסד החינוכי.
•   צירוף כל המסמכים הרפואיים התומכים.
•   צירוף ראיות נוספות ובכלל זה שמות עדים ונוכחים בעת התרחשות האירוע, תמונות ועוד.
•   צירוף כתב ויתור סודיות לנפגע.
•   צירוף קבלות וחשבוניות מקוריות.

האם צריך עורך דין לטיפול בהגשת תביעה מכוח פוליסת ביטוח? 
בדרך כלל התשובה לשאלה חיובית וזאת לאור העובדה שחברות הביטוח מערימות לפעמים קשיים בירוקרטיים. חשוב לתכנן את הדרך בה יש לפעול כדי למקסם את קבלת הזכויות ואפשרויות הפיצוי ולכן תכנון מוקדם וטיפול מקצועי על ידי עורך דין ימנעו או ימזערו בעיות עתידיות.

האם מלבד תביעה מכוח פוליסת ביטוח תאונות אישיות ניתן לתבוע גורמים נוספים? 
ניתן להגיש תביעה נגד הרשלן או גורם הנזק, אשר היא תביעת רשלנות לכל דבר והיא דורשת הוכחת אחריות ונזק והקשר הסיבתי ביניהם. בית במשפט יקבע את סבירות ההתנהגות של הנתבע על סמך פרמטרים כמו גיל הילדים, תנאי השטח, סוג ואופי הפעילות, סיכוני הפעילות וכו’.
תביעת נזיקין בגין תאונת תלמידים כמוה ככל תביעת נזיקין אחרת המחייבת:
טיפול רפואי ותיעוד – קודם כל יש להפנות את ילדכם לטיפול רפואי על מנת למזער נזקים וזה ייעשה על ידי פניה לחדר מיון או קופת החולים. ייתכן והנפגע יזדקק לטיפול ראשוני במקום ולאחר מכן יש להביאו למוסד רפואי. כמו בכל פגיעת גוף יש לדאוג לתיעוד מקסימלי של ההתרחשויות , כדי להקל על ניהול תביעה ככל שתוגש. התיעוד הנדרש מתייחס גם לכל הטיפולים הרפואיים שניתנים לנפגע.
מסירת מידע/פרטים למתעניינים בשלומכם – אם יש לכם עורך דין הפנו את המתעניינים בשלומכם אליו כדי שהוא  ידבר עמם. יש בכך כדי למזער טעויות ולמנוע מסירת מידע לבעלי אינטרס שיעשו הכל על מנת לשלול מהנפגע פיצוי, כדוגמת חוקרים פרטיים מטעם חברות ביטוח.

פניה לעורך דין
כמו בכל מקרה בו נגרם נזק גוף מומלץ לפנות לעו”ד מנוסה ומיומן על מנת שיבחן את סיכויי התביעה ואת שיעור הנזק שנגרם עקב התאונה ואף נפנה את הנפגע למומחים על מנת שיתנו חוות דעת לצורך תמיכה בתביעה. כל פניה בעניין לטיפול משרדנו תזכה את הפונה בליווי מקצועי ובהדרכה לכל אורך הדרך עד לסיום התהליך וקבלת פיצוי הולם.
בשלב שבו התגבש הנזק והסתיימו הטיפולים, משרדנו ידאג לפנות אל חברת הביטוח, יגיש תביעה מסודרת וירכז את כל החומר הרלוונטי הנדרש לכתב התביעה.
נשמח להעמיד לרשותכם את ניסיוננו המקצועי, נלווה אתכם אישית לאורך כל ההליך נשתף אתכם בכל המהלכים ונבנה יחד אסטרטגיות פעולה להצלחת הטיפול בתיק.
יש לשים לב כי האמור במידע זה אין בו כדי לתת ייעוץ משפטי והוא נועד לתת מידע בסיסי והכוונה עד להגעה לקבלת ייעוץ מסודר במשרדנו.

קישורים לחקיקה עיקרית רלוונטית:
פקודת הנזיקין (נוסח חדש), התשכ”ח-1968
חוק זכויות החולה, התשנ”ו-1996
חוק ההתיישנות, התשי”ח-1958
תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ”ד-1984
חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ”ה-1995
תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגות נכות לנפגעי עבודה) תשנ”ז-1956
חוק למניעת מפגעים, התשכ”א-1961
חוק העונשין התשל”ז- 1977
חוקי עזר של משרד הפנים