חוזים

חוזה הוא ביטוי משפטי המעגן את ההסכמות והרצונות של שני צדדים או יותר. אחד העקרונות החשובים בדיני חוזים הוא חופש החוזים. כלומר, שהצדדים  קובעים עם מי הם רוצים להתקשר בחוזה והם אלה אשר קובעים את תוכן החוזה (כמובן כל עוד הוא חוקי וכד’).

דיני החוזים עוסקים בדרכי כריתתם של חוזים ובדרכי קיומם.

בעולם המסחרי, ישנו מגוון רחב של חוזים בו אנו נתקלים ביום-יום, כגון: חוזה מכר דירות, חוזה שכירות, חוזים אחידים (גופים גדולים אל מול הפרט) חוזה קבלנות, חוזה ביטוח חוזה רשות (רשות או מדינה מול האזרח) ועוד.

בניגוד לדעה הרווחת, אין דרישת כתב במשפט הישראלי לעריכת חוזה בין הצדדים, מלבד חוזים שנעשים בתחום מכר מקרקעין, שם דרישת הכתב היא חובה. עקרונית, סיכום בעל פה בין שני צדדים דיו לחייב אותם.

אולם, למרות שהחוק אינו מחייב עריכת חוזה בכתב בין צדדים, ראוי ורצוי שיערך חוזה בכתב, אשר יעגן את ההסכמות בין הצדדים משום, שבסופו של יום, בעת שהיחסים בין הצדדים עולים על שרטון, החוזה הכתוב יהווה הראיה העיקרית והמשמעותית להבנת אומד דעתם של הצדדים וכן את ההסדרים המחייבים ביניהם. באופן ברור, חוזה בעל-פה יהיה קשה יותר להוכחה.

חוק  החוזים הכללי מחייב צדדים  להתנהל  בתום  לב בעת המשא ומתן ביניהם לצורך כריתת החוזה,  בקיומו ובביצועו. ככל שצד נוהג באופן בלתי הוגן, בנסיבות העניין הדבר עלול להיחשב לחוסר תום לב ובית המשפט יכול להטיל עליו סנקציות.

דיני החוזים רואים בחוזה שנכרת בין הצדדים לו כהתחייבות שיש לעמוד בה, שאם לא כן לא תתאפשר התנהלות מסחרית ו/או פרטית בין צדדים. בתי המשפט מעניקים הגנות וסעדים למי שהפרו את ההתחייבויות החוזיות כלפיו, כדי למנוע מצב שבו ירגיש צד כלשהו נוח להפר את החוזה  עליו חתם.

בדרך כלל, בתי המשפט ייטו לקבוע פיצויים לצד שנפגע מהפרת חוזה אך ישנם גם סעדים נוספים כגון:  אכיפה, ביצוע בעין, ביטול חוזה ואף השבה במקרה המתאים.

החוק מאפשר לתת לצד הנפגע מהפרת החוזה סעד של ביטול חוזה, בנסיבות מתאימות. מדובר בהפרה יסודית כזו שאדם סביר לא היה מתקשר בחוזה אילו היה יודע טרם החתימה את תוצאותיו. במקרה של ביטול חוזה מצטרף סעד נוסף והוא השבה, קרי כל צד משיב למשנהו את מה שקיבל בגין כריתת החוזה וזאת מבלי לגרוע מאפשרותו של הניזוק לבקש סעד של פיצויים בשל הנזק שגרמה לו ההפרה.

נושא עריכת חוזים הוא התמחות בפני עצמה, מורכבת מסובכת הדורשת תשומת לב וירידה לפרטים, שכן כל עוד היחסים המסחריים בין הצדדים טובים, לא נזדקק לחוזה, אך בעת שהיחסים המסחריים עולים על שרטון, נרצה  כמובן להחזיק ביד מסמך אשר יאפשר לבתי המשפט להבין את החוזה, נסיבותיו ותנאיו כדי לסייע לצד הנפגע וזאת תוך שימוש במינימום פרשנויות משלו כמו גם בנסיבות חיצוניות ובכך נוודא שבתי המשפט יבינו לאשורן את ההסכמות וההתחייבויות של הצדדים לחוזה.

לצערנו, ככל שהציבור נחשף למידע זמין באינטרנט, הוא הופך, לא פעם, ל”עורכי דין” בכך שהוא מוריד חוזים מהאינטרנט ומשתמש בהם. משתמשי האינטרנט אינם תמיד מבינים את ההשלכות הרות האסון הגלומות בשימוש בחוזים שכאלה שנראים מתאימים להם. רק לצורך דוגמה נציין מקרה בו משרדנו ייצג לקוחות שהיה בידם חוזה שהורידו מהרשת אשר בנסיבות המקרה שלהם לא היה שווה את הנייר עליו היה כתוב ואז בעת הפרת ההסכם מצאו הלקוחות את עצמם בפני שוקת שבורה, דבר שחייב אותם להגיע לעורכי דין תוך תשלום שכר טרחה בהתאם, מצב שניתן היה למנוע בחשיבה מושכלת מראש ובפניה לעורך דין לערוך עבורם הסכם מתאים.

למשרדנו יש את הנסיון, הידע והיכולת לטפל בניסוח חוזים מותאמי לקוח ומותאמי צרכים ובשעת הצורך להעניק לכם טיפול משפטי מקצועי נגד מפרים. נלווה ונייצג אתכם לאורך כל ההליך וגם בבתי המשפט ובלשכות ההוצאה לפועל כדי להגן על זכויותיכם ולמצותן.

יש לשים לב כי האמור במידע זה אין בו כדי לתת ייעוץ משפטי והוא נועד לתת מידע בסיסי והכוונה בלבד עד להגעה לקבלת ייעוץ מסודר במשרדנו.

קישורים לחקיקה עיקרית רלוונטית:
חוק החוזים (חלק כללי), תשל”ג-1973
חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל”א-1970
חוק המכר, התשכ”ח-1968
חוק מכר (דירות), התשלג-1973
חוק המכר (מכר טובין בינלאומי), התשל”א-1971
חוק השכירות והשאילה, התשל”א-1971
חוק החוזים האחידים, התשמ”ג- 1982
חוק חוזה קבלנות, התשל”ד-1974
חוק חוזה הביטוח, התשמ”א-1981

חייגו 02-579-2579
או מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם:

חוזים

חוזה הוא ביטוי משפטי המעגן את ההסכמות והרצונות של שני צדדים או יותר. אחד העקרונות החשובים בדיני חוזים הוא חופש החוזים. כלומר, שהצדדים  קובעים עם מי הם רוצים להתקשר בחוזה והם אלה אשר קובעים את תוכן החוזה (כמובן כל עוד הוא חוקי וכד’).

דיני החוזים עוסקים בדרכי כריתתם של חוזים ובדרכי קיומם.

בעולם המסחרי, ישנו מגוון רחב של חוזים בו אנו נתקלים ביום-יום, כגון: חוזה מכר דירות, חוזה שכירות, חוזים אחידים (גופים גדולים אל מול הפרט) חוזה קבלנות, חוזה ביטוח חוזה רשות (רשות או מדינה מול האזרח) ועוד.

בניגוד לדעה הרווחת, אין דרישת כתב במשפט הישראלי לעריכת חוזה בין הצדדים, מלבד חוזים שנעשים בתחום מכר מקרקעין, שם דרישת הכתב היא חובה. עקרונית, סיכום בעל פה בין שני צדדים דיו לחייב אותם.

אולם, למרות שהחוק אינו מחייב עריכת חוזה בכתב בין צדדים, ראוי ורצוי שיערך חוזה בכתב, אשר יעגן את ההסכמות בין הצדדים משום, שבסופו של יום, בעת שהיחסים בין הצדדים עולים על שרטון, החוזה הכתוב יהווה הראיה העיקרית והמשמעותית להבנת אומד דעתם של הצדדים וכן את ההסדרים המחייבים ביניהם. באופן ברור, חוזה בעל-פה יהיה קשה יותר להוכחה.

חוק  החוזים הכללי מחייב צדדים  להתנהל  בתום  לב בעת המשא ומתן ביניהם לצורך כריתת החוזה,  בקיומו ובביצועו. ככל שצד נוהג באופן בלתי הוגן, בנסיבות העניין הדבר עלול להיחשב לחוסר תום לב ובית המשפט יכול להטיל עליו סנקציות.

דיני החוזים רואים בחוזה שנכרת בין הצדדים לו כהתחייבות שיש לעמוד בה, שאם לא כן לא תתאפשר התנהלות מסחרית ו/או פרטית בין צדדים. בתי המשפט מעניקים הגנות וסעדים למי שהפרו את ההתחייבויות החוזיות כלפיו, כדי למנוע מצב שבו ירגיש צד כלשהו נוח להפר את החוזה  עליו חתם.

בדרך כלל, בתי המשפט ייטו לקבוע פיצויים לצד שנפגע מהפרת חוזה אך ישנם גם סעדים נוספים כגון:  אכיפה, ביצוע בעין, ביטול חוזה ואף השבה במקרה המתאים.

החוק מאפשר לתת לצד הנפגע מהפרת החוזה סעד של ביטול חוזה, בנסיבות מתאימות. מדובר בהפרה יסודית כזו שאדם סביר לא היה מתקשר בחוזה אילו היה יודע טרם החתימה את תוצאותיו. במקרה של ביטול חוזה מצטרף סעד נוסף והוא השבה, קרי כל צד משיב למשנהו את מה שקיבל בגין כריתת החוזה וזאת מבלי לגרוע מאפשרותו של הניזוק לבקש סעד של פיצויים בשל הנזק שגרמה לו ההפרה.

נושא עריכת חוזים הוא התמחות בפני עצמה, מורכבת מסובכת הדורשת תשומת לב וירידה לפרטים, שכן כל עוד היחסים המסחריים בין הצדדים טובים, לא נזדקק לחוזה, אך בעת שהיחסים המסחריים עולים על שרטון, נרצה  כמובן להחזיק ביד מסמך אשר יאפשר לבתי המשפט להבין את החוזה, נסיבותיו ותנאיו כדי לסייע לצד הנפגע וזאת תוך שימוש במינימום פרשנויות משלו כמו גם בנסיבות חיצוניות ובכך נוודא שבתי המשפט יבינו לאשורן את ההסכמות וההתחייבויות של הצדדים לחוזה.

לצערנו, ככל שהציבור נחשף למידע זמין באינטרנט, הוא הופך, לא פעם, ל”עורכי דין” בכך שהוא מוריד חוזים מהאינטרנט ומשתמש בהם. משתמשי האינטרנט אינם תמיד מבינים את ההשלכות הרות האסון הגלומות בשימוש בחוזים שכאלה שנראים מתאימים להם. רק לצורך דוגמה נציין מקרה בו משרדנו ייצג לקוחות שהיה בידם חוזה שהורידו מהרשת אשר בנסיבות המקרה שלהם לא היה שווה את הנייר עליו היה כתוב ואז בעת הפרת ההסכם מצאו הלקוחות את עצמם בפני שוקת שבורה, דבר שחייב אותם להגיע לעורכי דין תוך תשלום שכר טרחה בהתאם, מצב שניתן היה למנוע בחשיבה מושכלת מראש ובפניה לעורך דין לערוך עבורם הסכם מתאים.

למשרדנו יש את הנסיון, הידע והיכולת לטפל בניסוח חוזים מותאמי לקוח ומותאמי צרכים ובשעת הצורך להעניק לכם טיפול משפטי מקצועי נגד מפרים. נלווה ונייצג אתכם לאורך כל ההליך וגם בבתי המשפט ובלשכות ההוצאה לפועל כדי להגן על זכויותיכם ולמצותן.

יש לשים לב כי האמור במידע זה אין בו כדי לתת ייעוץ משפטי והוא נועד לתת מידע בסיסי והכוונה בלבד עד להגעה לקבלת ייעוץ מסודר במשרדנו.

קישורים לחקיקה עיקרית רלוונטית:
חוק החוזים (חלק כללי), תשל”ג-1973
חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל”א-1970
חוק המכר, התשכ”ח-1968
חוק מכר (דירות), התשלג-1973
חוק המכר (מכר טובין בינלאומי), התשל”א-1971
חוק השכירות והשאילה, התשל”א-1971
חוק החוזים האחידים, התשמ”ג- 1982
חוק חוזה קבלנות, התשל”ד-1974
חוק חוזה הביטוח, התשמ”א-1981