הסכם ממון

חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל”ג-1973 מסדיר את היחסים הרכושיים שיחולו בין בני זוג במקרה של גירושין או פטירה. החוק חל על כל הזוגות שנישאו החל מיום 1.1.74.
עקרונית, עם פקיעת הנישואין בין בני זוג זכאי כל אחד מהם למחצית מכלל הנכסים אשר בני הזוג צברו במהלך חייהם המשותפים תחת קורת גג אחת.
בהתאם לחוק, בני זוג שלא ערכו הסכם ממון יראו אותם כמסכימים להסדר איזון המשאבים הקבוע בחוק.
ניסוח הסכם ממון הוא הדרך היחידה להסדיר את חלוקת הרכוש באופן אחר מהקבוע בחוק ולהתגבר עליו.

אישור הסכם ממון בערכאות השיפוטיות המתאימות
על פי סעיף 1 לחוק, הסכמי ממון חייבים להיעשות בכתב ועל פי סעיף 2 לחוק ההסכם חייב לקבל אישור של בית משפט או של בית דין רבני. אולם, אם ההסכם נעשה על ידי בני זוג לפני הנישואין – ניתן לאשר אותו גם אצל נוטריון ללא צורך בפניה לערכאות שיפוטיות.
חשוב להדגיש כי עריכת הסכם ממון בכתב ואישורו על ידי רשות מוסמכת – הם תנאים מהותיים ולא רק ראייתיים כלומר, הסכם ממון שלא קיבל את האישור הדרוש לו על ידי הגוף המוסמך לכך יהיה חסר כל תוקף משפטי וכאילו לא נעשה כלל. בכל מקרה הסכם ממון יקבל תוקף של פסק דין רק לאחר שתנוח דעתה של הערכאה השיפוטית כי הוא נעשה בהסכמה וברצון של הצדדים והם מבינים את המשמעות של עריכתו והשלכותיו בעת פרידה.

מה יכולות להיות היתרונות בעריכת הסכם ממון?
הסכם  ממון מבטיח  מראש חלוקת  רכוש  צודקת  במקרה של פקיעת נישואין. יש בני זוג המגיעים לנישואין עם רכוש רב ורוצים לשים את החשדות והספקולציות בצד  ולנהל  חיים טובים ורגילים וזאת  כאשר יבטיחו  לעצמם שבמקרה של פקיעת נישואין הם  יישארו עם הנכסים היו שבבעלותם טרם הנישואין ולא יינזקו כלכלית. עריכת הסכם ממון יבטיח זאת.
חשוב לציין שהצדדים רשאים לקבוע כיצד יתחלק ביניהם הרכוש שנצבר לפני ואחרי הנישואין או החיים המשותפים, ויש לבצע בהסכם הממון אבחנה בין שתי תקופות אלה. מאחר ופעמים רבות ישנו קושי לבצע את חלוקת הממון על פי הסכם הממון, רצוי לקבוע מנגנון חלוקת רכוש ברור. מדובר ברכוש שהוא חלק מהונו של צד אחד ולא נצבר במהלך השנים על ידי שני בני הזוג במאמץ משותף.
הסכם ממון יכול למנוע מראש מחלוקות עתידיות וכן למנוע סחיטה של אחד מבני הזוג על ידי האחר בשעת פרידה, כאשר  היחסים יהיו טעונים מאוד. לא אחת, כאשר הנישואין עולים על שרטון, ישנו צד שמעוניין יותר להתגרש וצד המעוניין בכך פחות. בהיעדרו של הסכם ממון, הצד המעוניין להתגרש עשוי יהיה לוותר על רבות מזכויותיו על מנת לזכות בחירותו. במידה וקיים הסכם ממון, ניתן במידת הצורך, לכפות את ביצועו ואת תנאיו הרכושיים והצד שאינו חפץ בגירושין לא יוכל להציב תנאים סחטניים ולדרוש יותר ממה שהוסכם.
הסכם ממון לפני נישואין, ניתן לאשר בפני נוטריון, או עורך דין הסכם ממון, או רושם הנישואין, אולם הרצוי ביותר הוא לאשרו בבית המשפט לענייני משפחה.

חשיבותו של עריכת הסכם ממון בנישואים פרק ב’
הסכם ממון יכול להגן על ילדים מנישואין קודמים ובכך למנוע מצב של חשש וחשדנות שעלולים להעיב על היחסים במשפחה. ברגע שההורה חותם על הסכם ממון הוא מבטיח את חלקם של הילדים ברכושו דבר שייתן להם שקט בשעה שהם יודעים שרכוש אביהם מובטח להם.
למשרדנו יש את הניסיון, היכולת והמקצועיות הרבה בעריכת הסכמי ממון אשר יסדירו לכם את ענייני הרכוש אם וכאשר… יש לציין כי מדובר בשני בני זוג העומדים לחיות יחד והם נמצאים במצב הכי רומנטי בחייהם. אשר על כן יש חשיבות גדולה בניהול ההליך ברגישות יתרה כי תמיד עריכת הסכם מסוג זה יש בה טעם לא נעים ויש למזער חיכוכים סביב עריכת ההסכם.
ישנה חשיבות רבה לעריכת הסכם ממון טוב אשר יהיו לו השלכות ביום מן הימים בעתיד כאשר לא בהכרח תשרור הרוח הטובה השוררת בין בני הזוג כיום.
משרדנו יסביר וילווה את שני בני הזוג עד לסיום המוצלח של ההליך. נסייע לצדדים להגיע לפתרונות יצירתיים ולהסכם מאוזן ומכובד שיהיה מקובל עליהם ואשר יגן על האינטרסים הלגיטימיים של שני הצדדים, הן על הצד בעל הממון והן זה שנכנס לקשר הזוגי עם פחות נכסים.

קישורים לחקיקה עיקרית רלוונטית:
חוק יחסי ממון בין בני-זוג, תשל”ג-1973.

חייגו 02-579-2579
או מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם:

הסכם ממון

חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל”ג-1973 מסדיר את היחסים הרכושיים שיחולו בין בני זוג במקרה של גירושין או פטירה. החוק חל על כל הזוגות שנישאו החל מיום 1.1.74.
עקרונית, עם פקיעת הנישואין בין בני זוג זכאי כל אחד מהם למחצית מכלל הנכסים אשר בני הזוג צברו במהלך חייהם המשותפים תחת קורת גג אחת.
בהתאם לחוק, בני זוג שלא ערכו הסכם ממון יראו אותם כמסכימים להסדר איזון המשאבים הקבוע בחוק.
ניסוח הסכם ממון הוא הדרך היחידה להסדיר את חלוקת הרכוש באופן אחר מהקבוע בחוק ולהתגבר עליו.

אישור הסכם ממון בערכאות השיפוטיות המתאימות
על פי סעיף 1 לחוק, הסכמי ממון חייבים להיעשות בכתב ועל פי סעיף 2 לחוק ההסכם חייב לקבל אישור של בית משפט או של בית דין רבני. אולם, אם ההסכם נעשה על ידי בני זוג לפני הנישואין – ניתן לאשר אותו גם אצל נוטריון ללא צורך בפניה לערכאות שיפוטיות.
חשוב להדגיש כי עריכת הסכם ממון בכתב ואישורו על ידי רשות מוסמכת – הם תנאים מהותיים ולא רק ראייתיים כלומר, הסכם ממון שלא קיבל את האישור הדרוש לו על ידי הגוף המוסמך לכך יהיה חסר כל תוקף משפטי וכאילו לא נעשה כלל. בכל מקרה הסכם ממון יקבל תוקף של פסק דין רק לאחר שתנוח דעתה של הערכאה השיפוטית כי הוא נעשה בהסכמה וברצון של הצדדים והם מבינים את המשמעות של עריכתו והשלכותיו בעת פרידה.

מה יכולות להיות היתרונות בעריכת הסכם ממון?
הסכם  ממון מבטיח  מראש חלוקת  רכוש  צודקת  במקרה של פקיעת נישואין. יש בני זוג המגיעים לנישואין עם רכוש רב ורוצים לשים את החשדות והספקולציות בצד  ולנהל  חיים טובים ורגילים וזאת  כאשר יבטיחו  לעצמם שבמקרה של פקיעת נישואין הם  יישארו עם הנכסים היו שבבעלותם טרם הנישואין ולא יינזקו כלכלית. עריכת הסכם ממון יבטיח זאת.
חשוב לציין שהצדדים רשאים לקבוע כיצד יתחלק ביניהם הרכוש שנצבר לפני ואחרי הנישואין או החיים המשותפים, ויש לבצע בהסכם הממון אבחנה בין שתי תקופות אלה. מאחר ופעמים רבות ישנו קושי לבצע את חלוקת הממון על פי הסכם הממון, רצוי לקבוע מנגנון חלוקת רכוש ברור. מדובר ברכוש שהוא חלק מהונו של צד אחד ולא נצבר במהלך השנים על ידי שני בני הזוג במאמץ משותף.
הסכם ממון יכול למנוע מראש מחלוקות עתידיות וכן למנוע סחיטה של אחד מבני הזוג על ידי האחר בשעת פרידה, כאשר  היחסים יהיו טעונים מאוד. לא אחת, כאשר הנישואין עולים על שרטון, ישנו צד שמעוניין יותר להתגרש וצד המעוניין בכך פחות. בהיעדרו של הסכם ממון, הצד המעוניין להתגרש עשוי יהיה לוותר על רבות מזכויותיו על מנת לזכות בחירותו. במידה וקיים הסכם ממון, ניתן במידת הצורך, לכפות את ביצועו ואת תנאיו הרכושיים והצד שאינו חפץ בגירושין לא יוכל להציב תנאים סחטניים ולדרוש יותר ממה שהוסכם.
הסכם ממון לפני נישואין, ניתן לאשר בפני נוטריון, או עורך דין הסכם ממון, או רושם הנישואין, אולם הרצוי ביותר הוא לאשרו בבית המשפט לענייני משפחה.

חשיבותו של עריכת הסכם ממון בנישואים פרק ב’
הסכם ממון יכול להגן על ילדים מנישואין קודמים ובכך למנוע מצב של חשש וחשדנות שעלולים להעיב על היחסים במשפחה. ברגע שההורה חותם על הסכם ממון הוא מבטיח את חלקם של הילדים ברכושו דבר שייתן להם שקט בשעה שהם יודעים שרכוש אביהם מובטח להם.
למשרדנו יש את הניסיון, היכולת והמקצועיות הרבה בעריכת הסכמי ממון אשר יסדירו לכם את ענייני הרכוש אם וכאשר… יש לציין כי מדובר בשני בני זוג העומדים לחיות יחד והם נמצאים במצב הכי רומנטי בחייהם. אשר על כן יש חשיבות גדולה בניהול ההליך ברגישות יתרה כי תמיד עריכת הסכם מסוג זה יש בה טעם לא נעים ויש למזער חיכוכים סביב עריכת ההסכם.
ישנה חשיבות רבה לעריכת הסכם ממון טוב אשר יהיו לו השלכות ביום מן הימים בעתיד כאשר לא בהכרח תשרור הרוח הטובה השוררת בין בני הזוג כיום.
משרדנו יסביר וילווה את שני בני הזוג עד לסיום המוצלח של ההליך. נסייע לצדדים להגיע לפתרונות יצירתיים ולהסכם מאוזן ומכובד שיהיה מקובל עליהם ואשר יגן על האינטרסים הלגיטימיים של שני הצדדים, הן על הצד בעל הממון והן זה שנכנס לקשר הזוגי עם פחות נכסים.

קישורים לחקיקה עיקרית רלוונטית:
חוק יחסי ממון בין בני-זוג, תשל”ג-1973.